Publicerat 11 oktober, 2017

”Bra men otillräcklig satsning på utbildning”

Nya ingenjörsstudieplatser utlovas i höstbudgeten. Det är dock alldeles för få menar Magnus Höij, vd för Svenska Teknik- och designföretagen, STD.

– Det är vällovligt att regeringen bäddar för framtiden genom att satsa på utbildning. Tillskottet av 1 600 ingenjörs-studieplatser till 2023 som regeringen specificerar i budgeten är ett utmärkt tillskott. Det gör att fler nu kan utbilda sig till ingenjörer. Det krävs dock väsentligt fler utbildningsplatser för att trygga tillgången på ingenjörskunnande i Sverige.

[ Annons ]

– Bristen på ingenjörer kan bara lösas om fler utbildas. Grundproblemet är att det har utbildats alldeles för få ingenjörer under flera år. Det som behövs är en långsiktig utbyggnadsplan där 500 nya nybörjarplatser tillförs varje år fram till 2025 på arkitekt- och ingenjörsutbildningarna i Sverige, säger Magnus Höij.

Magnus Höij

SÅ MÅNGA ARKITEKTER OCH INGENJÖRER BEHÖVS

Enligt STD-företagens senaste konjunkturmätning uppgår kompetensbristen i arkitekt- och ingenjörsbranschen till omkring 5000 personer, bara det närmaste halvåret. Bristen förväntas hålla i sig, eller till och med öka, som en följd av tilltagande urbanisering, ökad exportefterfrågan, bostadsbrist samt ökade offentliga och privata investeringar i infrastruktur och energi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]