[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 22 mars, 2022

”Bra med undantag för flyktingboenden – men långsiktighet behövs”

Fastighetsägarna välkomnar regeringsförslaget att underlätta för fastighetsägare att bidra med boenden till flyktingar från Ukraina. Samtidigt behövs en långsiktig plan efter 2022. 

Regeringen föreslår att tillfälliga undantag ska införas i plan- och bygglagen (PBL) för att underlätta för fastighetsägare att bidra med tillfälliga ankomstboenden till flyktingar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 april och gälla till och med 31 december 2022, med retroaktiv verkan på åtgärder som påbörjats tidigast 15 mars i år.

Fastighetsägarna har fått förslaget på remiss och välkomnar åtgärderna för att på kort sikt skapa fler bostäder. 

[ Annons ]

– Det är bra att regeringen snabbt vill införa tillfälliga undantag i PBL, som kommer ge större möjlighet att använda lokaler som idag inte får användas som bostad som tillfälligt ankomstboende. De föreslagna reglerna innebär nu förhoppningsvis att lokaler som enkelt kan anpassas kan användas som ankomstboende för flyktingar, istället för att de ska vara hänvisade till gymnastiksalar eller i värsta fall tält, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. 

Samtidigt menar Fastighetsägarna att det är orealistiskt att tro att behovet av tillfälliga regler för ankomstboende inte sträcker sig längre än till årsskiftet. Regeringen bör redan nu börja arbeta för långsiktiga lösningar eftersom det är tidskrävande processer.

Fastighetsägarna framhåller därför i sitt remissvar att det inte räcker med att införa undantag i PBL. Även momslagstiftningen behöver ses över för att ge möjlighet för fastighetsägare att hyra ut lokaler som boenden till flyktingar. Ett enkelt sätt att göra det är att klassa uthyrning av lokaler till flyktingboenden som hotellverksamhet, vilket gjordes under det stora flyktingmottagandet 2015.

– Regeringen behöver bekräfta att samma regler gäller nu för att vi ska kunna få fram fler bostäder. Fastighetsägare med lokaler hyr i regel ut dessa med moms. Boende är däremot momsfritt, vilket innebär att fastighetsägare som har möjlighet att hyra ut lokaler som tillfälliga boende till flyktingar med dagens regler i så fall behöver betala tillbaka moms på investeringar som gjorts i lokalen upp till 10 år tillbaka i tiden. Det kan handla om mycket stora belopp och blir därmed ett effektivt hinder för att iordningsställa lokaler till boende, säger Anders Holmestig. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]