Mikael Eskils, vd för Wallfast, ser ljust på fastighetsmarknaden i Storstockholm. Men han önskar att planprocesserna hos kommunerna vore smidigare.
Publicerat 2 mars, 2011

Bra företagarklimat – tröga processer

Mikael Eskils, vd för Wallfast, ser ljust på fastighetsmarknaden i Storstockholm. Men han önskar att planprocesserna hos kommunerna vore smidigare.

Mikael Eskils, vd på Wallfast

[ Annons ]

Familjeföretaget Wallfast äger och förvaltar fastigheter i Storstockholm sedan tio år tillbaka. Ungefär 70 procent av beståndet är bostäder, resten kontor.

–?Vi är långsiktiga i vår förvaltning och säljer i princip aldrig någonting, säger Mikael Eskils, vd

Han tycker att utvecklingen på Stockholmsmarknaden går bra, även om avkastningen ibland har varit låg.

–?Det finns en förståelse hos alla parter inom bostadssektorn för hur seriösa fastighetsägare kan utveckla sin förvaltning, och det ger möjligheter till att få en bra avkastning på fastigheterna längre fram.

Långa väntetider i planprocessen är enligt Mikaels erfarenhet det största hindret på vägen mot fler hyresrätter i Storstockholm. Flera av Wallfasts nyproduktioner har dröjt flera år på grund av rådande kommunala regelverk.

–?En snabbare planprocess skulle kunna ge fler hyresrätter, det är vad jag själv önskar. Det finns  bra instrument för att bygga mer, till exempel fördelningen av tomträtter, men processen är väldigt jobbig. Det måste gå snabbare och enklare.

Vi säljer  i princip aldrig.”

Vakansgraden hos Wallfast är nära noll, både på bostads- och kontorssidan. Förädling och miljö­certifiering av beståndet pågår löpande. De närmaste åren planerar man att nyproducera många lägenheter.

–?Vi har fått mark- och markanvisningar i Storstockholm där vi hoppas kunna bygga 300 till 400 hyresrätter. Sen planerar vi att tillsammans med Skanska bygga mellan 350–500 gröna bostäder på Ekerö.

Wallfast lägger mycket resurser på ett kontinuerligt miljöarbete med fastigheterna, förvaltningen och hyresgästerna. Ambitionen är att så småningom få bolagets samtliga fastigheter miljöcertifierade. I dag har ungefär halva målet uppnått.

–?Responsen från hyresgästerna är väldigt bra. Alla är vinnare i miljöcertifierade fastigheter.

Just nu pågår en mätning av energiförbrukningen hos enskilda hyresgäster i en av fastigheterna. Ambitionen är att utforma en överenskommelse med hyresgästen när mätningarna gjorts under ett helt år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]