Att Postnord krävt att fastighetsägare ska installera fastighetsboxar för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö väcker skarpa protester.
Publicerat 17 september, 2015

Boxfajten har blossat upp igen

Att Postnord krävt att fastighetsägare ska installera fastighetsboxar för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö väcker skarpa protester.

Ett flertal fastighetsägare i Norrköping och Västerås har anmodats vidta åtgärder för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö. Om inte kommer det inte längre att delas ut post till de boende.

[ Annons ]

Björn Söderholm, Vd Fastighetsägarna MittNord, bemötte kraven i en debattartikel i VLT. Där menar han att det i själva verket är bristande lönsamhet som ligger bakom kravet.

Han skriver: ” Postnord letar därför desperat efter åtgärder som kan hålla lönsamheten uppe när mängden brev minskar.”

Detta menar Björn  Söderholm i och för sig orsakar arbetsmiljöproblem då tempot dras upp.

Men självorsakade arbetsmiljöproblem kan inte vara fastighetsägarnas ansvar att åtgärda, anser, Björn Söderholm.

Det har varit relativt tyst kring frågan om fastighetsboxar sedan 2008 då dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson, C, undanröjde det omstridda kravet på att alla fastighetsägare skulle installera fastighetsboxar senast 2011. Hon slog fast att installation ska vara vara frivilligt.

En av de fastighetsägare som nu något förvånande fått en ”varning” är Tomas Jansson, vd Bostjärnan förvaltnings AB.

– Vi är helt överens om att det finns vissa mått på brevinkast som man måste rätta sig efter. I samband med att vi renoverar och förädlar våra fastigheter byter vi ut till säkerhetsdörrar med moderna brevinkast. Men även där vill PostNord på sikt att vi ska ha fastighetsboxar. Då handlar det inte om brevinkastet utan man hänvisar till dålig belysning.

Tomas Jansson menar att PostNord kräver så så kraftig belysning att inte är rimligt att installera i ett trapphus. Inte minst är det svårt att motivera ur energisynpunkt.

Men förklarar Kent Nieroth från Forum för fastighetsboxar, som representerar PostNord och även andra postutdelande företag i den här typen av frågor, menar att man faktiskt inte anmodat någon att sätta in fastighetsboxar.

– Vad vi har gjort är att sagt att de måste rätta till brister i brevbärarnas arbetsmiljö på grund av dålig belysning och felaktiga brevinkast. Hur de sen löser det är upp till fastighetsägarna. Fastighetsboxar är bara ett av alternativen.

Kent Nieroth förklarar att det faktum att maskiner numera tar hand om all sortering av post  innebär att brevbärarna är ute betydligt längre tid och delar ut post.

– Då håller det inte längre att ha en så dålig arbetsmiljö som det ofta är, säger Kent Nieroth.

Enligt honom finns det knappt någon trappuppgång som har tillräcklig belysning. Men så poängterar han igen att det inte är ett tvingande alternativ att sätta upp fastighetsboxar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]