[ Annons ]

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av lag- och förordningsändringar till följd av EU:s nya hissdirektiv. Bland annat föreslås en byggsanktionsavgift för de aktörer som inte uppfyller hälso- och säkerhetskraven.
Publicerat 3 februari, 2015

Boverkets utredning: Så ska hissdirektivet tillämpas

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av lag- och förordningsändringar till följd av EU:s nya hissdirektiv. Bland annat föreslås en byggsanktionsavgift för de aktörer som inte uppfyller hälso- och säkerhetskraven.

EU:s nya hissdirektiv (2014/33/EU) utfärdades 2014 och ska tillämpas från och med den 20 juni 2016. Enligt Boverket bedöms direktivet inte påverka fastighetsägare utan ställer högre krav på installatörer, tillverkare, importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar. En skillnad jämfört med det gamla hissdirektivet är att det nya direktivet tydliggör de olika ekonomiska aktörernas ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Boverket föreslår att en byggsanktionsavgift införs för den som underlåter att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse av en hiss eller en säkerhetskomponent till en hiss eller underlåter att CE-märka dessa.

[ Annons ]

Direktivet ersätter ett tidigare direktiv från 1995. Det är ett av flera direktiv som har anpassats till ett gemensamt ramverk för produktlagstiftning i EU.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]