Foto: Shutterstock.
Publicerat 17 december, 2019

Boverkets prognos: 50 000 nya bostäder nästa år

Bostadsbyggandet har stabiliserats efter det kraftiga fallet under 2018. Enligt Boverkets prognos kommer 50 000 bostäder påbörjas under nästa år. Men det behövs en högre takt än så.

De 50 000 bostäder som beräknas byggas nästa år innebär en hög nivå. Men det är betydligt färre än de 64 000 bostäder som enligt Boverkets bedömning behöver byggas årligen.

[ Annons ]

Bedömningen är att 22 500 bostäder utgörs av hyresrätter, 13 500 av bostadsrätter och 10 500 av småhus. Cirka 3 000 bostäder tillkommer genom ombyggnader.

Antalet påbörjade småhus under 2020 bedöms öka med 5 procent, medan antalet bostadsrätter minskar med 7 procent. Antalet påbörjade hyresrätter minskar marginellt enligt prognosen, men utfallet är osäkert och påverkas inte minst av vad som händer med investeringsstödet.

När det gäller bostadspriserna som föll kraftigt under 2017, har de under det senaste året stigit. Försäljningen av nya bostadsrätter har ökat och Boverket bedömer att antalet osålda bostadsrätter kan ha minskat på en del marknader.

– Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Under 2020 ökar bostadsbyggandet totalt sett mest bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Bland små och medelstora kommuner utanför storstadsregionerna minskar främst byggandet av hyresrätter i år och möjligen även nästa år, troligen påverkat av stoppet för investeringsstödet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]