[ Annons ]

Statsråd Lena Hallengren Socialminister Socialdepartementet
Publicerat 26 augusti, 2021

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utvärderas

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. 

En av anledningarna bakom beslutet att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag är att antalet ansökningar har minskat sedan 2015. Om analysen visar att det finns hinder för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till nödvändiga bostadsanpassningar ska Boverket även lämna på åtgärder. 

Boverket ska även lyfta fram faktorer som påverkar utvecklingen av bostadsanpassningsbidrag, samt beskriva hur dessa faktorer påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till ett boende anpassat efter deras behov.

[ Annons ]

– Bostadsanpassningsbidraget är en viktig del av svensk funktionshinderspolitik då det möjliggör för enskilda att bo självständigt. Nu får Boverket i uppdrag att utvärdera viktig lagstiftning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga anpassningar i sina hem, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.

I Boverkets rapport ”2020:19 Bostadsanpassningsbidragen 2019” framgår att antalet beviljade ansökningar har minskat från 73 200 år 2015 till 55 765 år 2019. Antalet inkomna ansökningar år 2019 var enligt Boverkets rapport 63 306, det vill säga färre än antalet beviljade beslut 2015.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]