[ Annons ]

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från kravet på bygglov. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 juli 2015.
Publicerat 10 september, 2014

Boverket utreder ytterligare undantag från krav på bygglov

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från kravet på bygglov. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 juli 2015.

Uppdraget att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov rör en mängd olika byggnader. Bland annat hur mindre tillbyggnader (till exempel balkonger), byggnadsverk, anläggningar och tillbyggnader liksom ändring av färg och fasadbeklädnad mot gård samt plank och murar, kan undantas från krav på bygglov.

[ Annons ]

Det finns redan i dag undantag från de generella kraven, bland annat när det gäller en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Så sent som den 2 juli i år trädde ändringar i kraft som innebär att uppförande av så kallade komplementbostadshus på upp till 25 kvadratmeter undantas från kravet på bygglov.

Boverket ska redovisa det aktuella uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 juli 2015.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]