[ Annons ]

Den här hissen i ett miljonprogram i Rinkeyby ska uppdateras. Den gamla slagdörren ska bytas ut mot automatiska dörrar, vilket eliminerar risken för klämskador, berättar hissingenjör Björn Nilsson på Svenska Bostäder Foto: Erik Cronberg
Publicerat 18 mars, 2021

Boverket utreder retroaktiva krav för hissäkerhet

Säkerheten i äldre hissar är bristfällig. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda möjligheten att införa retroaktiva krav för att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar i bostadshus.

Retroaktiva krav gällande hissar i arbetslokaler bestämdes 2012. Men det har hittills saknats för hissar i bostadshus. Att införa krav av den typen medför stora kostnader för fastighetsägaren. Därför är det viktigt att konsekvenserna av att införa krav klargörs och vägs mot riskerna, menar regeringen. 

Beslutet kommer efter att branschorganisationen Hissförbundet påtalat bristerna för regeringen. Hösten 2020 publicerade Hissförbundet en rapport där man uppmanar regeringen att ge Boverket i uppdrag att utreda problematiken. Man kräver bland annat retroaktiva krav på skydd i korgöppningen för hissar i bostadshus, byte av saxgrindar till tät korgdörr samt nödtelefon med tvåvägskommunikation. 

[ Annons ]

Nu har alltså regeringen lyssnat, och generalsekreterare för Hissförbunden, Anne Geitmann, är nöjd.

–  Det är fantastiskt, och vi bistår med all vår kunskap till det arbete som Boverket nu har framför sig. Jag hoppas de säkerhetsrisker som finns tas på allvar och deras konsekvenser utreds i detalj med de resurser som vi saknar som liten organisation, men som Boverket har. Och så klart att de tar beslut om retroaktiva krav för att höja säkerhetsnivån i äldre svenska hissar, säger hon. 

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november i år.

Läs Fastighetstidningens reportage om hissäkerhet:

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]