[ Annons ]

Situationen för romer på bostadsmarknaden påverkar möjligheten till inkludering på andra områden, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Regeringen
Publicerat 11 maj, 2016

Boverket ska utbilda fastighetsägare om romer

Boverket har fått i uppdrag att öka fastighetsägares kunskapen om romers situation för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att under 2016 till 2018 öka kunskapen om romers situation och motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Uppdraget ingår i regeringens strategi för romsk inkludering.

[ Annons ]

– Situationen för romer på bostadsmarknaden är central eftersom den påverkar möjligheten till inkludering inom andra områden. Uppdraget till Boverket är ett viktigt steg framåt för att skapa en bostadsmarknad utan diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Boverket ska skapa ett nätverk tillsammans med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket ska ta fram ett vägledningsmaterial riktat till hyresvärdar och fastighetsägare. Boverket ska även stötta nätverket med att utifrån materialet genomföra kunskapshöjande insatser.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, romska representanter och efter samråd med Diskrimineringsombudsmannen.

Bakgrund

Antiziganismen på den svenska bostadsmarknaden har en lång och etablerad historia, och romer har en särskilt utsatt position. Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen visar att särskilt romers möjlighet att få tillgång till en bostad ofta är begränsade. Romska företrädare och sakkunniga har pekat på ett behov av ökade kontakter mellan fastighetsägare, hyresvärdar och romska organisationer för att förbättra situationen för romer på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]