[ Annons ]

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet är att förtydliga ansvaret och belysa det regionala planeringsarbetet.
Publicerat 24 april, 2012

Boverket ska se över bostadsförsörjningsansvaret

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet är att förtydliga ansvaret och belysa det regionala planeringsarbetet.

I en kartläggning från Boverket framgår att långt i från alla kommuner har utarbetat riktlinjer för bostadsförsörjningen. Och om kommunen har riktlinjer är de ofta bristfälliga. Nu vill regeringen uppmärksamma kommunernas ansvar vad gäller bostadsförsörjningen och ger därför Boverket i uppdrag att undersöka.

[ Annons ]

I uppdraget ingår också att komma med förslag på lagändringar till lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Syftet med granskningen är också att tydliggöra det regionala perspektivet vid planering av bostadsförsörjning. Eftersom i många delar av landet är bostadsmarknaden inte begränsad till den egna kommunen utan påverkar en hel region.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]