Ett exempel på serietillverkade hus är BoKlok utvecklat av Skanska och Ikea. Foto: Ikea.
Publicerat 8 september, 2016

Boverket ser över kontrollen av serietillverkade hus

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att tillsammans med SKL lämna förslag för en mer enhetlig kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus.

Boverkets uppdrag är en del av det bostadspaket som regeringen presenterade i juni med 22 åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Syftet är att underlätta byggandet av standardiserade bostäder.

[ Annons ]

Ett sätt att sänka byggkostnaderna och därmed öka försäljningen eller uthyrningen av billigare bostäder är att möjliggöra återanvändning av ritningar, konstruktioner och utrustning. En förutsättning är att det då även finns planlagd mark för bostäder där standardiserade byggnader ryms inom planen.

I lagstiftningen är utgångspunkten att varje byggnad ska bedömas individuellt, men både för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor.

– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att efter samråd med SKL, och företrädare för byggbolag och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (PBL).

Regeringen kommer att avsätta 500 000 kronor 2016 och 2017 för genomförande av uppdraget som ska redovisas senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]