Bullerreglerna för bostadshus är idag tillräckligt generösa för att möjliggöra nya hus, menar Boverket i en rapport till regeringen. Foto: Emelie Asplund
Publicerat 17 januari, 2017

Boverket säger nej till lättnader av bullerregler

Boverket avråder från att lätta på bullerreglerna för bostadsbyggande. ”Skulle inte möjliggöra fler bostäder”.

I juni 2015 lättade regeringen något på gränserna för tillåtet trafikbuller utanför bostäder på upp till 35 kvadratmeter. När regeringen, genom bostadsminister Peter Eriksson, under våren 2016 presenterade 22 förslag för att motverka bostadsbristen var ytterligare förändringar av bullerreglerna ett av förslagen.

[ Annons ]

Nu har Boverket sagt sitt, och avråder i en ny rapport regeringen från att genomföra förslaget att höja dagens gräns på 55 decibel till 60 utan krav på bulleranpassning.

Myndigheten motiverar sin ståndpunkt med uppskattningen att nya bostäder endast skulle öka marginellt om reglerna lättades upp.

”Boverkets slutsats är att trafikbuller inte längre utgör hinder för bostadsbyg-gandet. Reglerna, som numera är desamma överallt i landet, innebär att det inte finns någon gräns för högsta ljudnivå på den exponerade sidan, samt att lägen-heter upp till 35 m2 kan utformas enkelsidiga upp till en ljudnivå om 60 dBA. En ändring av riktvärdena i enlighet med det förslag som remitterades 2014, bedöms inte möjliggöra fler bostäder”, skriver Boverket i sin rapport.
Bostadsminister Peter Eriksson säger att han stödjer Boverkets slutsatser.

– Ska vi göra ytterligare en förändring nu, så leder det inte till fler bostäder, men möjligen till sämre bostäder med större hälsoproblem och mer buller, säger Peter Eriksson.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige tycker att det är bra att frågan om lättnader i regelbördan kring bostadsbyggande utreds.

– Vi är generellt för regelförenklingar, men de måste alltid vägas mot nyttan. Vår egna bedömning ligger i linje med Boverkets, de förändringar som genomförts tillåter att fler bostäder mindre än 35 kvm kan byggas. Dessutom medges undantag från bullergränserna om vissa villkor är uppfyllda, säger han och fortsätter:

– Även om politik för ökat byggande är viktigt är det betydligt viktigare att politiken flyttar sitt fokus från byggande till bostadsmarknaden. Åtgärder för att skapa en fungerande bostadsmarknad, till exempel råda bot på en marknad som gynnar svarthandel med hyreskontrakt, måste vara viktigare än mer tillåtande bullerregler.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]