[ Annons ]

Omfattande renoveringar leder till fler flyttningar. Runt 25 procent av hyresgästerna flyttar i samband med renoveringen av ekonomiska skäl. Det visar Boverkets rapport.
Publicerat 2 december, 2014

Boverket: Renoveringar leder till fler flyttningar

Omfattande renoveringar leder till fler flyttningar. Runt 25 procent av hyresgästerna flyttar i samband med renoveringen av ekonomiska skäl. Det visar Boverkets rapport.

En stor del av hyresbeståndet behöver rustas upp och upprustningar av hyreshus leder i många fall till hyreshöjningar. Runt 25 procent av hyresgästerna flyttar i samband med renoveringen av ekonomiska skäl, antingen för att de inte längre har råd att bo kvar eller för att de inte prioriterar att lägga mer pengar på sitt boende. Det visar Boverkets rapport om flyttmönster vid omfattande renoveringar.

[ Annons ]

Rapporten visar att flyttningarna har ett samband med inkomst och att de individer som har låga inkomster flyttar i högre grad än de med högre inkomst. Sannolikheten att flytta är lägre i allmännyttan jämfört med privata ägare och den är även lägre i storstäderna.

Ett tydligt mönster, enligt rapporten, är att renoveringarna leder till höjda bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd för de som bor kvar. Även de som flyttar från renoverade fastigheter får högre bostadsbidrag jämfört med vad de hade innan flytten, troligtvis för att de får ett dyrare boende än det de flyttade från.

Flytten från renoverade fastigheter tenderar gå mot områden med lägre genomsnittsinkomster och lägre skolresultat, vilket pekar på att renoveringarna bidrar till en ökande segregation och residualisering. Medan de som flyttar från fastigheter som inte renoveras flyttar till områden med högre inkomster och bättre resultat. En utveckling som är större i storstäderna.

Vidare står det att missnöje med renoveringar och små möjligheter att påverka processen leder till ökade flyttningar. Men att många hyresgäster vill ha renoveringar och att det även finns en stor variation i hur fastighetsägare hanterar renoveringar.

Artikeln uppdateras.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]