Det behövs en egen modell för att producera och hyra ut bostäder till inkomstsvaga grupper i samhället. Den lösningen föreslår Boverket till regeringen i en ny utredning med anledning av flyktingströmmens påverkan på landets redan ansträngda bostadssituation.
Publicerat 3 november, 2015

Boverket rekommenderar social housing

Det behövs en egen modell för att producera och hyra ut bostäder till inkomstsvaga grupper i samhället. Den lösningen föreslår Boverket till regeringen i en ny utredning med anledning av flyktingströmmens påverkan på landets redan ansträngda bostadssituation.

De stora flyktingströmmarna spär på bostadsbristen i Sverige. Mot den bakgrunden har Boverket gjort en utredning av de nyanländas boendesituation, och landat i slutsatsen att det krävs åtgärder även för andra delar av bostadsmarknaden än just i fråga om asylmottagande.

[ Annons ]

Nu rekommenderar Boverket staten att satsa på social housing. ”Boverkets uppfattning är att staten borde kunna fungera som en katalysator som gör att fler bostäder byggs för de hushåll och grupper som har de lägsta inkomsterna, vilket i praktiken betyder en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll”, skriver myndigheten i sin rapport.

– Boverket konstaterar helt riktigt att business as usual inte fungerar under rådande situation. Det finns därtill fler grupper än nyanlända vars ställning på bostadsmarknaden är mycket svag. För dem krävs också särskilda lösningar, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige.

Han betonar att den typ av lösningar som Boverket föreslår kan komma att bli nödvändiga, oavsett flyktingströmmar eller ej.

– Förslaget om behovsanpassat stöd kommer inte att lösa de akuta problemen med flyktingmottagandet, men flera av utmaningarna riskerar att bestå även om situationen i de länder människor flyr från förbättras. De nyanlända är en väldigt tydlig grupp med svag ställning på bostadsmarknaden, men i en social bostadspolitik behöver det finnas möjligheter att stödja utbudet av bostäder för fler med särskilda behov, säger Martin Lindvall.

Boverkets lägesanalys visar att asylsökande och nyanlända som på egen hand bosätter sig i kommuner med stor bostadsbrist och långa bostadsköer får räkna med att bo inneboende eller flytta runt i flera år. I storstäderna är det mycket svårt att skaffa bostad och många personer bor på liten yta. Men på landsbygden, där det går att skaffa eget boende, ser de boendesociala förhållandena bättre ut än i storstäderna.

I storstäderna beskrivs trångboddheten leda till boendesociala problem, såsom koncentrationssvårigheter som gör det svårt för vuxna att fullfölja sin etablering och för barn att följa med på lektionerna i skolan.

Boverket uttrycker också oro för växande handel med hyreskontrakt och adresser till följd av att många på kort tid söker sig till samma ort. Därför rekommenderar myndigheten i sin utredning att begränsa möjligheten för de asylsökande att bosätta sig på egen hand i områden där boendesituationen redan är ansträngd av att personer bor trångt.

Slutligen uppmanar Boverket kommunerna att se över reglerna för sina bostadsförmedlingar, och att regeringen bör tillsätta en bred sammansatt delegation eller kommitté som får till uppgift att leda och organisera bostadsbyggandet.

Läs Boverkets utredning ”Boendesituationen för nyanlända” här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]