[ Annons ]

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025. I tolv bilder i en ny webbapp visar Boverket vägar för framtidens samhällsplanering.
Publicerat 12 december, 2012

Boverket presenterar "Vision för Sverge 2025" som webbapp

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025. I tolv bilder i en ny webbapp visar Boverket vägar för framtidens samhällsplanering.

Idag lanserade Boverket en webbplats som presenterar deras vision för Sverige 2025. I tolv bilder visar de upp en vision om en alltmer funktionsblandad stad, där de flera bor i storstadsregioner och de regionala högskoleorterna växer. Boverket har tagit fram visionen på uppdrag av regeringen.

[ Annons ]

I en beskrivning av visionen skriver Boverket: ”Vi bygger endast miljöanpassade byggnader och privata företag står för en större andel ny infrastruktur i områden med goda råvarutillgångar”.

Mer information kommer snart.

Se Boverkets vision här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]