[ Annons ]

Den elfte april fick AF Bostäder dispens av mark- och miljödomstolen för byggandet av 22 studentbostäder. Nu överklagar Boverket domen.
Publicerat 27 april, 2012

Boverket överklagar Mark- och miljödomstolens dom

Den elfte april fick AF Bostäder dispens av mark- och miljödomstolen för byggandet av 22 studentbostäder. Nu överklagar Boverket domen.

AF Bostäder ansökte sommaren 2011 om dispens för att bygga bostäder till upp till 100 studenter. Ansökan gällde dispens från kraven på bostadsutformning och tillgänglighet. Boverket beslutade i höstas att inte bevilja dispensen med anledningen att projektet inte skulle genomföras i experimentsyfte och att det inte fanns särskilda skäl.

[ Annons ]

Beslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen gav AF Bostäder delvis bifall. Domstolen beviljade byggandet av 22 experimentbostäder. Men nu överklagar boverket.

– Resonemangen i domen ger inte tillräcklig vägledning inför bedömning av framtida dispensansökningar och vad som kan ses som särskilda skäl. Därför är det angeläget att rättsläget tydliggörs, menar Yvonne Svensson.
Nu kan domen bli aktuell för överprovning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]