[ Annons ]

För att stärka det lokala och regionala tillväxtarbetet ger regeringen Boverket och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt genomföra ett program som utvecklar samordningen mellan näringslivsutveckling och fysisk planering.
Publicerat 14 mars, 2013

Boverket och Tillväxtverket får gemensamt uppdrag

För att stärka det lokala och regionala tillväxtarbetet ger regeringen Boverket och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt genomföra ett program som utvecklar samordningen mellan näringslivsutveckling och fysisk planering.

Nu vill regeringen öka samspelet mellan näringslivsutveckling och fysisk planering.

[ Annons ]

– Den fysiska planeringen har en central roll i arbetet för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Det är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling, inte minst för att locka kompetent arbetskraft till en viss region, säger näringsminister Annie Lööf.

Uppdraget innefattar bland annat att erbjuda en dialogarena med möjlighet till kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

– Vi måste bygga mer i hela Sverige. Och i både storstäder och i glesbygd måste det strategiska tänkandet kring näringslivets utveckling i ännu högre grad gå hand i hand med bostadsbyggandet. Därför vill regeringen hjälpa kommuner att dela goda exempel mellan varandra och att genomföra pilotprojekt där bostadsbyggande och näringslivsutveckling samspelar på ett bra sätt, säger bostadsminister Stefan Attefall.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]