[ Annons ]

Publicerat 10 januari, 2017

”Boverket måste förtydliga stoppregeln”

Snart två år efter förbudet för kommuner att ställa särkrav vid nybyggnation uppger ändå 68 kommuner i en rapport från Passivhuscentrum att de tillämpar någon form av egna krav utöver Boverkets regler, framför allt inom energiprestanda och tillgänglighet.

Eidar Lindgren, tidigare sekreterare i Byggkravsutredningen menar att Boverket måste göra tydligt att deras regler är vad som gäller.

[ Annons ]

Kommunerna ska se till att lagen följs. Tyvärr verkar det fortfarande finnas osäkerhet kring den så kallade stoppregeln.  Detta både bland kommunala tjänstemän som ska tillämpa lagen, och hos byggherrarna.

Många kommuner har mycket ambitiösa krav i sina miljöpolicer, till exempel för energiprestanda, men tänker inte på att detta är en byggteknisk fråga och att man därmed är inne och trampar på de regler som endast Boverket har i uppdrag att fastställa. Kraven framkommer inte i detaljplanen utan tas in i olika genomförandeavtal med strängare åtaganden än vad Boverket kräver. Det som inte alla har noterat är att stoppregeln även gäller för markanvisningsavtal. Jag har dessutom noterat att några kommuner vill stimulera byggande av flerfamiljshus i trä.  Utseendet på husen är en sak som kommuner får bestämma över, men krav att man ska bygga även stomme med mera i trä blir ju än en gång ett byggtekniskt krav som kommunen alltså inte får ställa.

eidar_web
Eidar Lindgren

Många kommuner har insett att deras egna policy-dokument strider mot stopplagen och har slutat, en del är medvetna om sina särkrav men fortsätter ändå. Det vore därför mycket värdefullt att i något välbesökt forum få ett klargörande från Boverket om rättsläget vad gäller ”stoppregeln” i 8 kap. 4 a § och dess betydelse för villkor i markanvisningsavtal.”

STOPPREGELN FÖRBJUDER SÄRKRAV 

I januari 2015 trädde Plan- och bygglagens så kallade stoppregel i kraft för att förbjuda kommuner att ställa särkrav vid nybyggnation. Regeln har ännu inte fullt uppnått sitt syfte. Bland andra Växjö kommun, som vill premiera trähus, fortsätter med sina egna krav, och förklarar detta med att reglerna är otydliga.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]