Foto: Shutterstock
Publicerat 20 februari, 2019

Boverket ger ut vägledning om livscykelanalys

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Det ska underlätta för fler att bidra till att minska bygg- och fastighetssektorns påverkan på miljö och klimat.

Den nya vägledningen finns på Boverkets webbplats och ska ge kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. I en livscykelanalys tas allt ifrån utvinning av råvaror till byggande, förvaltning samt återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs med i kalkylen.

[ Annons ]

Resultatet ska kunna användas av byggherrar, projektörer och entreprenörer för att projektera, bygga och förvalta med mindre miljöpåverkan. Omvänt kan LCA också användas för att få bättre koll på vad det egentligen kostar att vara en klimatsmart byggherre. Eller hur mycket som finns att vinna.

I Boverkets vägledning finns bland annat avsnitt som handlar om vilka krav på LCA som kan ställas vid upphandlingar av byggprojekt och hur man gör en LCA vid ombyggnad. Boverket vill med denna vägledning om LCA för byggnader underlätta för fler aktörer att arbeta med genomtänkta livscykelanalyser och bidra till att minska bygg- och fastighetssektorns påverkan på miljö och klimat.

Här hittar du mer information om vägledningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]