[ Annons ]

Sex projekt som syftar till innovativt byggande av bostäder för unga har beviljats stöd av Boverket. De utvalda projekten handlar bland annat om hur fraktcontainrar kan bli bostadsmoduler och hur vi kan öka det gemensamma bruket av en fastighet.
Publicerat 27 september, 2013

Boverket ger stöd till innovativt byggande riktat till unga

Sex projekt som syftar till innovativt byggande av bostäder för unga har beviljats stöd av Boverket. De utvalda projekten handlar bland annat om hur fraktcontainrar kan bli bostadsmoduler och hur vi kan öka det gemensamma bruket av en fastighet.

Ett av projekten som beviljas stöd med 300 000 kronor av Boverket är Archidea AB:s förslag om att utveckla fraktscontainrar som bostadsmoduler. Deras ambition är att återanvända 40-fots fraktcontainrar som kan staplas i olika formationer likt lego-klossar. Enligt deras ansökan kan containrarna isoleras horisontellt och vertikalt för att uppfylla brand- och ljudkrav, medan stammar och ledningar kan dras vertikalt i isoleringen för smidig montering och demontering. Med isolering exteriört och valfritt fasadmaterial är målet att containrarna ska uppfylla standarden för passivhus.

[ Annons ]

Kod Arkitekter får också stöd med 300 000 kronor för att genomföra fallstudier i hur flera boendekonstellationer kan sambruka en fastighet. I fallstudien vill de undersöka möjligheterna till ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet med inriktning på småhus.

Ytterligare fyra projekt har beviljats stöd av Boverket:

* Moelven Byggmodul AB – Byggande och vidareutvecklande av modulhuskoncept
* ProDevelopment i Sverige AB – Spridande av information om innovativt byggande av bostäder för unga
* omniplan projektutveckling AB – Integrerat byggande
* SABO AB – Tävling under SABO:s fastighetsdagar om yteffektiv inredning

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]