Foto: Shutterstock
Publicerat 30 november, 2016

Boverket ger stöd för bättre utemiljöer

Boverket har beviljat 82 stycken projektstöd med syftet att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det har varit ett stort intresse för stödet och hela 251 ansökningar kom in under andra sökomgången.

Stöd har beviljats för nya satsningar, men har även beviljats för upprustning av befintliga områden. Boverket i ansökningarna sett en stor bredd och variation. Bland de som beviljats stöd finns kommuner, kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och föreningar. Exempel på stöd är temalekplatser, upprustning av bostadsgårdar och aktivitetsparker. En röd tråd bland ansökningarna är att de som bor och verkar i utvalda områden är delaktiga i processen.Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.

[ Annons ]

Stödet har omfattat två sökomgångar, totalt har nästan 200 miljoner kronor delats ut. Sammanlagt har 314 ansökningar kommit in och av dessa har 115 beviljats stöd.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]