[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 7 juni, 2021

Boverket föreslår skattefria underhållsfonder

Boverket vill utreda skattefria underhållsfonder för hyresbostäder som ett sätt att undvika chockhyror när renoverings och energieffektiviseringstakten höjs.

Boverket gör i en färsk rapport en bedömning av vilka styrmedel som är mest relevanta för ökad renovering och energi-effektivisering utan att äventyra hyresgästernas trygghet samt utifrån det föreslagit åtgärder. Bakgrunden är bland annat EU-kommissionens strategi för renoveringsvågen.

I rapporten konstateras att andelen flerbostadshus som har genomgått en renovering under den studerade tioårsperioden (2008–2018) är låg. Man konstaterar att det först är vid totalrenovering som det egentligen sker energieffektivisering i större bemärkelse. Där konstateras det att särskilt hög energieffektivisering har genomförts vid totalrenovering i byggnader som ägs av privata bolag. Det ställs i rapporten mot renoveringsstrategier som huvudsakligen är inriktade på standardhöjande insatser i lägenheter. Och Boverket menar att så kallade konceptrenoveringar även kan bidra till en mer segregerad bostadsmarknad.

[ Annons ]

Rapporten resonerar kring en rad olika möjliga styrmedel. Man menar exempelvis att det inte är orimligt att ha trappning av hyran som villkor för statligt stöd till renovering.

Men de konkreta åtgärder som Boverket föreslår är:

• Att utreda skattefria underhållsfonder för hyresbostäder 

• Att utreda om bostadsrättsföreningars underhållsplaner bör göras obligatoriska. 

• Att utreda åtgärder som kan främja genomförande av underhållsåtgärder i samband med renovering. Där skriver man bland annat  ”Bostadsmarknadens parter kan komma överens om att ha en mer generös syn på vilka underhållsåtgärder som kan anses påverka bruksvärdet och därmed betraktas som hyresgrundande vilket möjligen skulle kunna minska incitamentet att genomföra av hyresgästerna oönskade standardhöjande åtgärder.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]