Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket Foto: Morgan Karlsson
Publicerat 6 april, 2018

Boverket får Sveriges första riksarkitekt

I februari fick Sverige ett nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design. Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet. Den nya tjänsten riksarkitekt har inrättats.

Tanken är att Boverket ska ”öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer.”

[ Annons ]

I uppdraget ingår även att vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en bättre fysisk miljö i vården, skolor och förskolor.

– Det här är ett stort och viktigt uppdrag, inte minst när vi bygger många nya bostadsområden runt om i landet. Vi måste bygga hållbara livsmiljöer där människor vill leva och bo, och här spelar arkitekturen en stor roll, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

För att hantera det nya uppdraget ska Boverket nu rekrytera 50 nya medarbetare. En av dessa blir alltså landets första riksarkitekt.

– Vi kraftsamlar kring de här frågorna just nu för att öka på den kompetens vi redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället. Många aktörer i landet som kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter kommer märka att Boverket är ännu mer aktivt på det här området. Vi får ansvaret för att driva på och samordna samtidigt som vi ska inspirera och vägleda. Inte minst staten som fastighetsägare borde gå före och visa vad vi menar med hållbara byggnader i goda livsmiljöer, menar Anders Sjelvgren.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/nu-finns-en-ny-nationell-arkitekturpolicy/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]