[ Annons ]

Hyressättningssystemet måste utvecklas mot en hyresstruktur som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar – inte minst i Stockholm. Den slutsatsen drar Boverket i en ny övergripande rapport om det svenska hyressättningssystemet.
Publicerat 2 april, 2014

Boverket efterlyser skärpning på Stockholmsmarknaden

Hyressättningssystemet måste utvecklas mot en hyresstruktur som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar – inte minst i Stockholm. Den slutsatsen drar Boverket i en ny övergripande rapport om det svenska hyressättningssystemet.

Det svenska hyressättningssystemet är problematiskt på flera sätt. Det framgår av en ny rapport som Boverket överlämnade till regeringen på tisdagen. I sin rapport efterlyser myndigheten åtgärder för att få en hyresstruktur som bättre överensstämmer med hyresgästernas egna värderingar, framför allt i Stockholm där ett sjunkande utbud av hyresrätter och på sina håll allt för låga hyror lett till bland annat svarthandel med hyreskontrakt, svag rörlighet på arbetsmarknaden och ett högt antal ombildningar.

[ Annons ]

”Det finns givetvis inget självändamål i att dagens hyressättningssystem ska fortleva i nuvarande form. Frågan gäller dock inte enbart om det svenska hyressättningssystemet bör reformeras ytterligare, det handlar även om hur och när det i så fall bör reformeras,” skriver rapportförfattarna.

Myndigheten ser positivt på de lokala initiativ som hittills initierats för att större hänsynstagande ska tas till hyresgästernas värderingar genom så kallad systematisk hyressättning – ett poängsystem där olika bruksvärdesfaktorer ingår. Men även om rapporten pekar på en nödvändig reformering av hyressystemet så varnar Boverket också för att allt för snabba åtgärder troligen skulle leda till stora sociala konsekvenser, om inte dessa motverkas med andra typer av insatser.

Rapporten är en del av myndighetens uppdrag att följa upp effekterna och konsekvenserna efter tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar av hyreslagen samt hyresförhandlingslagen som trädde i kraft 2011.

– Boverket anser det klarlagt att det finns problem med hyressättningen i Stockholm och att man måste få en hyresstruktur som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar. Jag kan inte annat än att hålla med, säger Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm och fortsätter:

– Dagens system måste reformeras. Vi behöver en ny svensk modell för förhandlingar som bygger på ansvarstagande och kompromissvillighet. Jag efterlyser mindre politisering i samband med förhandlingar,  mer långsiktighet och ökat samförstånd. En ny modell bör också innehålla tvistelösningsmekanismer där en möjlig lösning vore inrättandet av ett medlingsinstitut. Vi parter behöver hjälp att komma framåt och jag hoppas att politikerna är villiga att hjälpa oss med nödvändiga ramverk.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]