Publicerat 12 november, 2020

Boverket drar ned med 9 anställda

Boverket säger upp nio anställda som ett led i anpassningen av verksamheten till färre anslag i framtiden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskärningarna ingår i ett arbete som startades i februari med målet att minska den långsiktiga personalramen med 20 personer till 259 anställda. Myndigheten vill också spara fem miljoner kronor på övriga kostnader.

”Resultatet av översynen är att 9 anställda sägs upp och att övriga besparingar genomförs genom att verksamheten effektiviseras, bland annat genom organisationsförändringar”, heter det.

https://news.cision.com/se/boverket/r/boverket-sager-upp-9-anstallda,c3236133

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]