Lillemor Frenkel håller i dialogseminarier för Boverkets räkning. Foto: Carl Nordlund
Publicerat 16 mars, 2020

Boverket bygger relationer

Bättre relationer och mer samverkan. På så vis vill Boverket skapa en effektivare plan- och byggprocess.

Från fruktad skattefogde till omtyckt (nåväl) servicemyndighet – 2011 utnämndes Skatteverket till Sveriges modernaste myndighet. Det handlade mer om den kulturförändring som skett bland de anställda än om teknisk utveckling.

[ Annons ]

När Boverket nu satsar på att bli mer transparenta så påminner det en del om Skatteverkets resa.

– Att effektivisera bostadsbyggandet genom att kompetensutveckla kring PBL (plan och bygg-lagen) ingår i det nuvarande regeringsuppdraget – PBL kompetens. Det fanns med även i det tidigare regeringsuppdraget. Men då låg fokus mer på att utbilda kommunens handläggare. Nytt är att man nu också vänder sig utåt mot näringslivet, främst byggare och fastighetsägare.

Det säger Lillemor Frenkel, organisationskonsult på Directa, som för Boverkets räkning är facilitator för de kunskaps- och dialogseminarier som genomförs på olika håll i landet.

– Vi har varit runt i landet, från Umeå till Kalmar. Det märks att de olika aktörerna på många håll har dålig förståelse för varandras roller i plan- och genomförandeprocessen och vad som är viktigt för dem, säger Lillemor Frenkel.

Det har länge varit fokus på hur regelverket behöver förenklas för att underlätta och snabba på byggprocessen. Men här är alltså tanken att det går att komma mycket långt redan inom existerande förordningar. Lillemor Frenkel menar att nyckel-orden är dialog och förståelse för varandras roller.

På de dialogseminarier vi anordnar ges lika mycket tid åt att sätta sig in i byggherrens roll.

– Det handlar både om kunskap om regelverket och respekt för allas behov och roller. Att skapa förståelse för den kommunala processen och var länsstyrelsen kommer in är en viktig del. Men på de dialogseminarier vi anordnar ges lika mycket tid åt att sätta sig in i byggherrens roll, säger Lillemor Frenkel.

Hon menar att byggherrar och kommunala tjänstemän ofta kommer i kontakt med varandra för sent i processen. Nu är målet att tidigt enas kring en gemensam målbild där det finns utrymme och förståelse både för byggarens marknadsperspektiv som tjänstemannens myndighetsuppdrag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]