[ Annons ]

Enligt Boverkets indikatorer kommer bostadsbyggandet fortsätta att öka. Mot slutet av 2013 ökade byggandet rejält och prognosen är att kurvan fortsätter uppåt även under 2015, efter en marginell ökning i år.
Publicerat 22 april, 2014

Boverket: bostadsbyggandet fortsätter att öka

Enligt Boverkets indikatorer kommer bostadsbyggandet fortsätta att öka. Mot slutet av 2013 ökade byggandet rejält och prognosen är att kurvan fortsätter uppåt även under 2015, efter en marginell ökning i år.

Preliminärt påbörjades 34 500 bostäder under 2013, inräknat nettotillskottet genom ombyggnader, vilket nästan är 50 procent fler än 2012.

[ Annons ]

Enligt Boverkets senaste indikatorerna påbörjas cirka 35 000 bostäder under 2014 och ökningen fortsätter under nästa år då 38 000 bostäder påbörjas. Cirka 2 500 bostäder per år beräknas tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

I Storstockholm ökade byggstarterna preliminärt med 90 procent förra året, då 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent och i Storgöteborg 20 procent.

Det är till stor del flerbostadshus som byggs, varav nästan lika många är hyresrätter som bostadsrätter. Däremot är det stor skillnad på fördelningen mellan dem i kommungrupperna. Under 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket var 55 procent fler än 2012.

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät kommer byggandet av studentbostäder öka kraftigt i år och den höga nivån förväntas bestå under 2015. Även byggandet av äldrebostäder ökar betydligt under nästa år.

Den snabba ökningen av bostadsbyggandet under 2013 orsakades delvis av inbromsningen år 2012, däremot kommer byggandet öka marginellt i år, för att åter ta fart 2015. Det är byggandet av bostadsrätter och småhus som förväntas öka i takt med att konjunkturläget stärks.

Läs mer om Boverkets indikatorer här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]