Foto: Shutterstock
Publicerat 29 november, 2018

Boverket beviljar 318 miljoner till utemiljöer

Boverket har beviljat 318 miljoner i stöd till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet går bland annat till upprustning och komplettering av befintliga anläggningar, som lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

Det årliga stödet uppgår till 500 miljoner kronor, varav de 318 miljonerna ingår i den andra omgången. 236 ansökningar kom in och 178 av dessa har beviljades.

[ Annons ]

Förutom upprustning och komplettering av befintliga anläggningar har stöd även beviljats till nya anläggningar, som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen. Ett flertal av projekten är återkommande, som lekplatser, uteplatser, grill- och odlingsmöjligheter, utegym samt olika trygghetsskapande åtgärder.

– Det finns även en del nytänkande och innovativa åtgärder kopplade till bland annat belysning och konstnärlig utsmyckning. Det är stor variation mellan ansökningarna, både vad gäller åtgärderna och vad gäller storleken på projekten, säger jurist Lova Larsson på Boverket.

 

Här är samtliga projekt som fått stöd av Boverket:

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]