Boverket beviljar 145 miljoner till utemiljöer

Utemiljöer i socioekonomiskt utsatta bör förbättras. Därför har Boverket beviljat 145 miljoner kronor för upprustning och kompletteringar i befintliga miljöer.

Annons:

Annons:


Pengarna ska bland annat gå till anläggningar i till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.  Men även nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen omfattas. Därmed

– Trenden från förra året håller i sig. Många åtgärder syftar till att öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen. Tillgängligheten kommer att öka i många utemiljöer då slitna markytor moderniseras med nya gång- och cykelvägar. Flera projekt inkluderar också lekplatser, utegym, parkourutrustning och andra aktivitetsstimulerande miljöer som kommer bidra till att fler människor får möjlighet att aktivera sig spontant, säger enhetschef Per Lindkvist.

Annons: