[ Annons ]

Inviduell mätning av värme- och vattenförbrukning är inte kostnadseffektivt, varken i nybyggda eller befintliga hus. Det slår Boverket fast i den andra delen av den undersökning som skulle utreda frågan på uppdrag av regeringen.
Publicerat 29 september, 2015

Boverket avråder från krav på IMD i ny rapport

Inviduell mätning av värme- och vattenförbrukning är inte kostnadseffektivt, varken i nybyggda eller befintliga hus. Det slår Boverket fast i den andra delen av den undersökning som skulle utreda frågan på uppdrag av regeringen.

Boverket har på regeringens uppdrag utrett när individuell mätning och debitering är kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse. Utredningen, som presenterades på tisdagen, visar att den individuella mätningen inte är en kostnadseffektiv åtgärd.

[ Annons ]

”Investeringen framstår också som riskfylld” skriver Boverket i utredningen och föreslår därmed att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten i befintlig bebyggelse. Därför lämnar Boverket inte heller några förslag på förordningsbestämmelser.

Utredningen genomfördes i två delar – en för att undersöka kostnadseffektiviteten av IMD i nyproducerade bostäder och en för effektiviteten i befintliga.

Bakgrunden till undersökningen är att lagen om energimätning säger att individuell mätning och debitering ska tillämpas i de fall det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera systemen för mätningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]