Publicerat 18 maj, 2018

Boverket avråder från krav på IMD – igen

Boverket står fast vid sin rekommendation att inte införa krav på individuell mätning och debitering i Sverige. Ett föga förvånande men likväl välkommet besked för Fastighetsägarna.

Turerna har varit många, krångliga och långa. Om det kan man med fördel läsa i skribenten Mattias Svenssons rekapitulering av tidigare turer kring krav på individuell värmemätning.

[ Annons ]

När väl regeringen satt ner foten och meddelat att det inte blir något krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten började turerna på nytt för drygt ett år sedan. EU-kommissionens så kallade ”vinterpaket” talas det om att mätare ska installeras i befintliga byggnader när det är kostnadseffektivt.

Detta har nu alltså Boverket på regeringens uppdrag utrett.

Och Boverket konstaterar beräkningsresultat nu inte skiljer sig från resultaten från Boverkets tidigare utredningar som genomfördes 2014 och 2015. Med andra ord står myndigheten fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering i Sverige.

– Det var väntat men likafullt välkommet att Boverket befäster slutsatsen att ett krav på individuell mätning och debitering inte är kostnadseffektivt, kommenterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/hur-kunde-matare-bli-en-langbank-i-bryssel/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]