Foto: Shutterstock
Publicerat 28 februari, 2018

Boverket: 600 000 nya bostäder behövs till 2025

Byggtakten planade ut under senare halvan av 2017. En färsk prognoserna från Boverket visar att byggandet inte är tillräckligt för att täcka behovet av de 600 000 bostäder som behövs till 2025.

Enligt nya siffror från Boverket behöver 600 000 bostäder byggas fram till 2025. Under onsdagen presenterade Boverket en analys av bostadsbyggandet under 2017 utifrån de senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB.  Under förra året ökade bostadsbyggandet, jämfört med föregående år. Dock stagnerade takten under tredje kvartalet.

[ Annons ]

– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt. Det är viktigt att det byggs tillräckligt, annars får det konsekvenser som till exempel ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden, fler hemlösa och att det blir svårare för unga att flytta hemifrån, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Anders Sjelvgren pekar på ett fortsatt investeringsstöd som ett viktigt verktyg för ett fortsatt ökat bostadsbyggande. Där får han mothugg från Anna Broman bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

– Det är oroväckande att bostadsbyggandet tappade fart under slutet av 2017. Att investeringsstöd löser problemen är däremot verklighetsfrånvänt. Det går i många fall till bostäder som hade byggts ändå, och blir det lägre hyra gynnar det den med längst kötid vilket sällan är den med störst behov. Istället för att stimulera utbud borde man titta på efterfrågesidan och hur vi ser till att fler få ta första steget över tröskeln in på bostadsmarknaden, säger Anna Broman.

SCB:s senaste siffror visar att det förra året påbörjades 67 750 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Det färdigställdes 53 500 bostäder under året. Byggandet av hyresrätter utvecklades sämre än bostadsrätter under det andra halvåret, jämfört med motsvarande period 2016.

– Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är större. Enligt Boverkets beräkningar borde nivån ligga runt 80 000 bostäder, säger Anders Sjelvgren

Enligt Boverket bromsade antalet bygglov för flerbostadshus in markant under det fjärde och sista kvartalet i Storstockholm, Stormalmö och andra kommuner med fler än 75 000 invånare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]