[ Annons ]

Bostadsbyggandet kommer fortsätta att öka om än i lägre takt. I år påbörjas 37 000 bostäder och nästa år 40 500. Det visar prognosen i Boverkets indikatorer.
Publicerat 26 juni, 2014

Boverket: 40 500 bostäder påbörjas nästa år

Bostadsbyggandet kommer fortsätta att öka om än i lägre takt. I år påbörjas 37 000 bostäder och nästa år 40 500. Det visar prognosen i Boverkets indikatorer.

Även om tillväxten i bostadsbyggandet nu avtar totalt sett så kan ökningen bli betydande på flera håll, menar Boverket som har kommit med indikatorer på fortsatt bostadsbyggande i landet.

[ Annons ]

Under de senaste fyra kvartalen har 45 procent bostäder påbörjats om man jämför med samma period ett år tidigare. I Storstockholm var ökning 65 procent. I år påbörjas 37 000 bostäder och nästa år 40 500 bostäder med ombyggnationer inräknade.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus har ökat kraftigt men nu avtar tillväxten, är Boverkets bedömning. Nästa år påbörjas 29 000 bostäder i flerbostadshus, något fler hyresrätter än bostadsrätter. Ökade avskrivningar för bostadsrättsföreningar kan komma att påverka, men det går inte att bedöma effekten ännu.

Prognosen är att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år, men enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät förväntas den höga nivån bestå också under nästa år. I 39 kommuner förväntar man sig att det ska byggas studentbostäder under de två åren.

Även byggandet av småhus bedöms öka under 2015, prognosen är att 9000 småhus påbörjas. Småhusbyggandet har ökat med 30 procent de senaste fyra kvartalen, men är trots det endast hälften så stort som under åren 2006–2007.

På fem år har priset på bostadsrätter ökat med 48 procent i Stockholm och 45 procent i Göteborg, men däremot endast 10 procent i Malmö. Priserna på småhus har ökat betydligt mindre under samma period, men nu ökar även de priserna markant.

Läs Boverkets indikatorer här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]