[ Annons ]

Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen. Foto: Botkyrkabyggen.
Publicerat 29 januari, 2019

Botkyrkabyggen planerar över 200 hyresrätter i Tumba Skog

Botkyrkabyggen har förvärvat mark i Tumba Skog av SHH Landbolaget AB. Planen är att bygga 200–250 hyresrätter i naturnära läge med tillgång till god kollektivtrafik.

– Tumba Skog har alla förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde, här finns sådant som många uppskattar: Närhet till pendeltåg, centrum och skog, säger Chris Österlund, vd för det allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen.

[ Annons ]

Beräknad byggstart är 2022 och Botkyrkabyggen ser goda möjligheter att kunna erbjuda nya bostäder som passar både unga och äldre. Bolaget kommer även att skapa gårdar och utemiljöer som bidrar till biologisk mångfald, god gemenskap och spontana möten. Bedömningen är att de nya bostäderna kommer vara intressanta för äldre som idag bor i närheten i ett hus utan hiss eftersom de nya hyresrätterna kommer ha god tillgänglighet och området en bra infrastruktur. På så sätt kan befintliga hyresrätter bli tillgängliga för andra målgrupper i kommunen. Den nya bebyggelsen anpassas till topografi där majoriteten av skogen bevaras och som tack vare bebyggelsen i området blir mer tillgänglig.

– Nyproduktionen kan även vara intressant för yngre och vara ett bidrag till Botkyrka kommuns flytta-hemifrån-garanti för unga. Tumba Skog blir ett nytt, dynamiskt område med många fina kvaliteter och jag är glad att Botkyrkabyggen kan bidra till den utvecklingen, säger Chris Österlund.

SHH som nu avyttrar cirka en tredjedel av byggrätterna planerar att bygga bostadsrätter och eventuellt vård- och omsorgsboende på resterande mark i området. Botkyrkabyggen och SHH kommer att samarbeta om dragning av vägar, vatten och avlopp.

– Vi är mycket glada att i gott samarbete bidra till att Botkyrkabyggen kan komplettera sitt bostadsbestånd med nya hyresrätter i detta attraktiva område. Vi ser stora fördelar med blandade upplåtelseformer och SHH ser fram emot att tillföra även ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter i nästkommande etapper i området, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

Fakta:

  • Planområdet ligger väster om Tumba centrum och norr om Segersjö. Området begränsas av skogsområdet och KP Arnoldssons väg i norr, Björkhagaskolan i öster, befintliga bostadskvarter i söder samt ett skogsområde i väster. Det är cirka 14 hektar stort.
  • Platsen där Botkyrkabyggen planerar de nya husen i Tumba Skog ligger i närheten av bolagets befintliga bostäder i Segersjö.
  • Botkyrkabyggens planer för kvarteret Solfjädern i Tumba Skog sker under förutsättning att Botkyrka kommunfullmäktige godkänner markförvärvet, samt att detaljplanen godkänns av Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till ett överklagande av planen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]