[ Annons ]

Botkyrka kommun efterlyser planer med minst 150 nya bostäder i sin nya markanvisningstävling. Foto: Botkyrka kommun
Publicerat 19 september, 2016

Botkyrka efterlyser nya byggplaner

Minst 150 nya bostäder ska byggas runt ett koloniträdgårdsområde i Alby. Det vill Botkyrka kommun som nu utlyst en markanvisningstävling.

Kommundelen Alby är under utveckling sedan flera år. Just nu byggs ett helt nytt bostadsområde vid Tingstorget intill Albys T-bana, Alby centrum ska byggas om och på Albyberget pågår flera projekt.

[ Annons ]

2014 beslutade kommunfullmäktige om en utvecklingsplan för Alby som bland annat inbegriper förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat centrum, och förtätningar med ny bebyggelse.

Målet är en ny och tätare stadsmiljö med gröna tillgångar, service, infrastruktur och kollektivtrafik. Markanvisningstävlingen för koloniområdet utgår från denna stadsbyggnadsidé.

? Vi vill skapa en stadsdel där många vill bo, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Med det nya bostadsområdet i Alby, kommer vi en bit närmare vårt mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år.

Själva koloniområdet i Alby är en uppskattad miljö och en stor fördel som ska tas tillvara för det nya bostadsområdet. Odlingsytorna ska bevaras och det ska fortsätta att vara en attraktiv plats att vara på. Albyvägen, som går förbi området, ska göras om från väg till gata där trafiken har låg hastighet och det är god framkomlighet för cyklister.

? Vi ser fram emot tävlingsförslag som tar tillvara miljön i koloniområdet, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel.

Tävlingen startar den 19 september 2016 och bidragen ska vara inskickade senast den 15 november 2016. Vinnare kommer att utses vid årsskiftet 2016/2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]