Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 13 juni, 2017

Böter till föreningen när kakelugnen monterades ner

Inte allt som finns innanför väggarna i en lägenhet ägs av bostadsrättsinnehavaren visar denna dom.

En kvinna köper en bostadsrätt i Stockholm. I köket står en gammal kakelugn, men det visar sig att den inte fungerar och att det blir dyrt att få den funktionsduglig. När köket renoveras passar ägaren på att ta bort kakelugnen. Hon kontaktar ett företag som erbjuder henne 15 000 kronor för kakelugnen samt bortmontering.

[ Annons ]

När föreningen får reda på att kakelugnen monterats ner informerar de bostadsrättsinnehavaren om att kakelugnen enligt stadgarna är föreningens egendom. Kvinnan förklarar att hon inte förstått att hon måste ha tillstånd från föreningen och hon erbjuder att betala de 15 000 kronorna till föreningen. Men föreningen kräver att hon ska betala 150 000 kronor, vilket anses vara kakelugnens värde.

Bostadsrättsinnehavaren vägrar och tvisten drivs vidare till tingsrätten som sätter ersättningen till föreningen till 93 750 kronor plus rättegångskostnader. Ärendet överklagas och i hovrätten förlikas parterna. Bostadsrättsinnehavaren går med på att betala bostadsrättsföreningen totalt 80 000 kronor.

Kommentar: Line Zandén, fastighetsjurist Fastighetsägarna Sverige

Line Zandén Fastighetsjurist Fastighetsägarna Sverige line.zanden@ fastighetsagarna.se

”Tingsrätten anser att kakelugnen är byggnadstillbehör och åtgärden att ta bort den dessutom var tillståndspliktig.  Men rätten anser inte att det inneburit påtaglig skada eller olägenhet för föreningen om den togs bort och att de därför inte haft rätt att neka henne. Men eftersom föreningen äger själva kakelugnen har bostadsrättsinnehavaren inte heller rätt att på eget bevåg ta bort den. Bostadsrättsinnehavaren bedöms också ha varit vårdslös när hon inte läst stadgarna som innehåller ett uttryckligt förbud mot att avyttra kakelugnar. Därmed har föreningen rätt till skadestånd.

Domen visar vikten av att bostadsrättsinnehavare innan större arbeten görs i lägenheten förvissar sig om åtgärden är tillståndspliktig och dessutom har koll på vem som äger vad. Vårdslöshet, som i detta fall, är avgörande för om skadeståndsskyldighet uppkommer. Det är därför viktigt att man skriver tydliga stadgar. Lämpligt är också att, om föreningens byggnad är av stort kulturhistoriskt värde, nya medlemmar informeras om eventuella särregleringar.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]