På onsdagsförmiddagen presenterade Hyresbostadsutredningen fyra lagändringar som kan innebära fri hyressättning inom några år. Hyrorna, framför allt i Stockholms innerstad, väntas stiga markant om marknadsanpassningen får större vikt i hyressättningen.
Publicerat 19 december, 2012

Förslag: "Nyproduktionshyror ska sättas fritt"

På onsdagsförmiddagen presenterade Hyresbostadsutredningen fyra lagändringar som kan innebära fri hyressättning inom några år. Hyrorna, framför allt i Stockholms innerstad, väntas stiga markant om marknadsanpassningen får större vikt i hyressättningen.

 

[ Annons ]

(uppdaterad)

I dag överlämnade Per Anders Bergendahl Hyresbostadsutredningens slutbetänkande, ”Att hyra – från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler”, till regeringen.

Inom ramen för nuvarande system föreslår utredaren fem åtgärder, varav fyra är förslag på lagändringar, som han på sikt menar kommer att stimulera nyproduktionen av hyresbostäder. Per Anders Bergendahl menar att förslaget kommer att leda till mer marknadsanpassade hyror efter bara några år, vilket kommer att öka lönsamheten för bostadsbolagen som bygger nya hyresrätter.

Han anser bland annat att det geografiska läget bör tillmätas en större betydelse vid hyressättningen, och att ortsbegreppet bör omdefinieras för att gälla sammanhängande bostadsmarknader och inte bara inom kommungränserna.

Per Anders Bergendahl föreslår också en återgång till begreppet ”väsentligt” i lagtexten för att kunna öka spannet för skillnaderna mellan låga och höga hyror i förhållande till bruksvärdet.

I förslaget ingår också en lagändring så att alla nyproduktionshyror ska kunna sättas fritt istället för modellen med de tioåriga presumtionshyror som finns idag. En hyresgäst kommer enligt förslaget initialt att vara skyddad mot kraftiga hyreshöjningar, men på sikt ska hyressättningen vara helt fri när en ny hyresgäst flyttar in.

Under onsdagens presskonferens får Per Anders Bergendahl frågan om inte detta kommer att innebära en låsning på hyresmarknaden i och med att personer som sitter på kontrakt med låga hyror inte kommer att vilja flytta på sig i första taget.

– Jo, det är ett problem, men man måste hitta olika övergångsregler, svarar Per Anders Bergendahl.

Han ser ingen framtid för kollektiva hyresförhandlingar utan föreslår att hyresgästerna på längre sikt ska förhandla direkt med sina hyresvärdar, och att Hyresgästföreningens inflytande därmed ska minska. Hyresgästföreningens respons på slutbetänkande lät såhär;

-Förslaget kommer att leda till en enorm folkomflyttning helt baserad på människors inkomst. Det kommer per automatik att leda till social housing i Sverige. Det finns ingen svensk riksdagspolitiker som har sagt sig vara intresserad av ett sådant system. Jag hoppas att detta förslag direkt hamnar i papperskorgen. Allt annat vore ett enormt svek mot landets tre miljoner hyresgäster, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Även Vänsterpartiet opponerar sig mot förslaget i ett pressmeddelande som gick ut strax efter presskonferensen på Socialdepartementet; 

– Förslaget är en julklapp till fastighetsägarna, när vi istället borde satsa på att få igång byggandet av nya bostäder, säger Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson.

Men utredningen, med sina förslag på omedelbara åtgärder, välkomnas också från flera håll. Fastighetsägarna menar att lagändringarna skulle bidra till en bättre fungerande hyresmarknad och ett ökat nybyggande av hyresrätter.

– Det är uppenbart för allt fler att en långsiktig reformering av marknaden för hyresbostäder måste inledas så snart som möjligt. Genom sin storlek har Moderaterna och Socialdemokraterna både möjlighet och ett ansvar för att underlätta en sådan utveckling. Ett handslag över blockgränsen skulle kunna minska den rädsla för att närma sig problematiken som hittills präglat den politiska diskussionen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget som de menar skulle kunna råda bot på situationen med långa bostadsköer, svarta pengar för förstahandskontrakt och ombildningar i tillväxtområden.

”Kunskaperna om bristerna i det svenska hyressättningssystemet är väl kända både inom och utanför Sverige. Men ingen politiker har vågat ta i frågan. Nu skulle vi kunna ta ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad”, skriver Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Texten uppdateras under dagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]