[ Annons ]

Sveriges riksintressen omfattar idag ungefär hälften av landets yta, något som tankesmedjan Levande Staden menar är ohållbart för Sveriges nödvändiga stadsutveckling. Foto: Shutterstock.
Publicerat 9 maj, 2016

Bostadsunderskott i 240 kommuner

Allt fler av landets kommuner rapporterar att det råder underskott på bostäder. I fjol uppgav 183 av landets 290 kommuner att de hade brist på bostäder. I år har siffran stigit till 240 kommuner. Samtidigt ökar byggandet, visar Boverkets överblick över bostadsmarknadsläget.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät bedömer hela 240 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder. Det är drygt 30 procent fler än förra året då antalet kommuner med bostadsbrist var 183.

[ Annons ]

Förändringen beror mycket på att befolkningen har vuxit snabbt och förväntas öka även de närmaste åren. Situationen är särskilt ansträngd för de som är nya på bostadsmarknaden, det vill säga unga och nyanlända. Men även äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad har problem att hitta boende, skriver Boverket i sin överblick över marknadsläget.

Samtidigt bedömer kommunerna att bostadsbyggandet fortsätter att öka. År 2015 påbörjades preliminärt 48 600 bostäder enligt SCB, inklusive ombyggnader. Enligt Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder nästa år. Men en ökning förutsätter att kapaciteten i byggsektorn är tillräcklig.

Det märks även en osäkerhet från byggherrar om kommunernas kapacitet när det gäller planering och bygglov. På lite längre sikt finns risken att kraftigt höjda bostadsräntor, kanske samtidigt med svag utveckling för hushållens disponibla inkomster, kan leda till prisfall och minskat byggande.

Boverkets enkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar igen för andra året i rad efter en längre tids minskning. Under 2015 ombildades endast 168 allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]