[ Annons ]

Gustav Hemming, gruppledare för Centern i Region Stockholm, har förslag för att ändra bostadsmarknaden. Foto: Mathilda Laestadius.
Publicerat 23 september, 2021

”Bostadssituationen är farlig för regionen”

Centerpartiet i Stockholm föreslår flera förändringar för att lösa bostadsbristen. Bland annat nya boendeformer och sänkt reavinstskatt.

Vid Centerpartiets partistämma under veckan har företrädare för Stockholmsregionen lämnat en motion med förslag som de tror kommer förbättra bostadsmarknaden.

– Den bostadssituation vi har i Stockholm är farlig för regionen. Det största problemet är att det är svårt för stora grupper att få en bostad utan att vänta orimligt länge i köer, säger Gustav Hemming, gruppledare för Centern i Region Stockholm.

[ Annons ]

Bland annat föreslår Centern i Stockholm att det borde vara möjligt att öppna upp för fler upplåtelseformer än hyr och köp.

– Det är en lite vag skrivning som syftar både på den kommunala och den nationella nivån, för att främja en större bredd av upplåtelseformer. Bland annat vill vi se vad som kan göras för att skapa bättre möjligheter för co-living och kollektivboende, till exempel att stärka möjligheten för fler personer att stå på hyreskontrakt, säger Gustav Hemming.

Ett annat förslag handlar om att se över reavinstskatten som enligt Gustav Hemming gör att många äldre väljer att inte flytta från sina större bostäder. Hur mycket skatten ska sänkas är dock inte klart än.

– Det har vi inte räknat på, men vårt förslag är att reavinstskatten ska kunna trappas ner med hänsyn till hur länge man har bott i en bostad. En äldre person som har bott i en villa i kanske 40 år ska komma nära noll i reavinstskatt, eller åtminstone betydligt lägre än vad den är idag.

Centern i Stockholm vill också göra det enklare att både bygga på vattnet och strandnära. Framförallt menar Gustav Hemming att det kan leda till ny mark kan användas, inte minst i urbana kajområden. Men det förslaget kan krocka med både det befintliga strandskyddet och de nya förslag som utreds.

– Vi har just nu en strandsskyddsutredning, som ligger på bordet, som inte öppnar upp för strandnära bygge i urbana miljöer, utan tvärt om stärker strandskyddet där. Det handlar om att sänka trösklar för den här sortens projekt, säger Gustav Hemming

– Det är inte så att vi inte vill ha något strandskydd alls, men vi vill ha ett smartare strandskydd. Stockholmscentern vill ha ett tydligare strandskydd. Man ska kunna få bygga strandnära där det inte finns särskilda ekologiska värden men med reservation att det måste finnas goda möjligheter för allmänheten att använda strandkanten.

Nu återstår att se om förslagen antas på partistämman men Gustav Hemming tror att åtgärdspaketet skulle göra stor skillnad om det blir verklighet.

– Då tror jag att vi får en möjlighet att bygga billigare bostäder, kan bygga fler studentbostäder och kan använda befintligt bestånd bättre genom att vi får större rörlighet när äldre kan skala ned sitt boende. På sikt skulle säkert förslagen göra stor skillnad, och vissa förslag skulle nog ge positiva effekter ganska snabbt, säger Gustav Hemming.  

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]