[ Annons ]

Slopa den individuella prövningen vid andrahandsuthyrningar och låt istället föreningarna besluta om en generell uthyrningsrätt. Inför också en avgift för den som hyr i andrahand. Så föreslår tre bostadsrättsorganisationer att reglerna om andrahandsuthyrning ska förändras.
Publicerat 12 november, 2012

"Inför avgift för andrahandsuthyrning"

Slopa den individuella prövningen vid andrahandsuthyrningar och låt istället föreningarna besluta om en generell uthyrningsrätt. Inför också en avgift för den som hyr i andrahand. Så föreslår tre bostadsrättsorganisationer att reglerna om andrahandsuthyrning ska förändras.

Representanter för bostadsrättsorganisationerna Riksbyggen, Bostadsrätterna och HSB publicerade i fredags ett öppet brev till regeringen, framför allt till bostadsminister Stefan Attefall (KD).

[ Annons ]

I brevet efterlyses en konstruktiv lösning på frågan om andrahandsuthyrningar och flera förslag på vad som bör ingå när lagen nu ses över inför en eventuell ändring nästa år.

Bostadsrättsorganisationerna föreslår bland annat att den individuella prövningen av andrahandsuthyrningar slopas. Istället anser skribenterna att föreningarna bör fatta ett demokratiskt beslut om en generell rätt till andrahandsuthyrning.

”Om frågan behandlas på en stämma har alla medlemmar i föreningen möjlighet att diskutera frågan och öppna upp för en friare uthyrning som sedan får tillämpas av styrelsen. I nuvarande lagstiftning saknas den möjligheten eftersom det förutsätts att varje ansökan om andrahandsuthyrning måste prövas individuellt”, skriver Riksbyggen, Bostadsrätterna och HSB.

Därtill föreslår avsändarna att en avgift för den som hyr i andra hand bör införas för att kompensera det besvär som uthyrningen medför till föreningen.

”Vi anser att det kan vara rimligt med hänsyn till det besvär som andrahandsuthyrningar kan medföra för bostadsrättsföreningarna och vi tror att acceptansen för ändrade regler ökar med en sådan åtgärd. Regeringen har emellertid valt att inte nu ta med frågan om en sådan avgift bland de aktuella lagförslagen, vilket är ytterligare en brist i beredningen.”

Civilutskottet ska lämna sitt slutliga betänkande om förslaget för friare andrahandshyror den 20 november. Datum för debatt och votering i riksdagen om utskottet utgiftsområde är satt till den 28 november.

Läs hela det öppna brevet här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]