[ Annons ]

Bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvadratmeter. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.
Publicerat 24 mars, 2011

Bostadsrättsföreningarna äger mest bostadsarea

Bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvadratmeter. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Jämfört med den allmänna fastighetstaxeringen 2007 har bostadsrättsföreningarnas bostadsarea ökat med 6,2 miljoner kvadratmeter medan de allmännyttiga bostadsföretagens bostadsarea har minskat med 2,2 miljoner kvadratmeter.

[ Annons ]

Den totala bostads- och lokalarean för hyreshusenheter uppgick till 244 miljoner kvadratmeter enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2010. Av denna area var 166 miljoner kvadratmeter bostadsarea och 78 miljoner kvadratmeter lokalare.

Hyreshus med lokalarea ägs till allra största delen av svenska aktiebolag med 46 miljoner kvadratmeter vilket motsvarar 59 procent av den totala lokalarean i hyreshus.

Om man slår ut det totala taxeringsvärdet för landets hyreshusfastigheter på bostads- respektive lokalarean får man ett genomsnittligt taxeringsvärde på 8 700 kronor per kvadratmeter för bostäder och 7 900 kronor per kvadratmeter för lokaler. De regionala skillnaderna är dock stora. I Stockholms län återfinns de högst värderade hyreshusen med genomsnittliga värden på 13 400 kronor per kvadratmeter för bostäder och 13 500 kronor per kvadratmeter för lokaler. De lägst värderade bostadsareorna finns i Dalarna med 3 700 kronor per kvadratmeter medan de lägst värderade lokalareorna finns i Norrbotten med 3 100 kronor per kvadratmeter.

Drygt 57 procent av den totala arean i hyreshus (bostäder + lokaler) i landet har byggts 1970 eller senare. För 67 procent av lokalarean är byggnadsperioden 1970 eller senare och för bostadsarean är motsvarande siffra 52 procent. Med byggnadsperiod avses här värdeåret vilket motsvarar byggnadens nybyggnadsår med justeringar till en senare byggnadsperiod beroende på omfattningen av till- och ombyggnader.

I nedanstående diagram visas den procentuella fördelningen av bostads- och lokalarean för hyreshus efter byggnadsperiod (värdeår).

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]