Foto: Shutterstock
Publicerat 3 september, 2018

Bostadsrättsägare vill engagera sig i föreningen

Var tredje bostadsrättshavare i Stockholm engagerar sig i sin förening, och lika många kan tänka sig ett styrelseuppdrag i framtiden. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av HSB Stockholm.

Många bostadsrättsföreningar, inte minst i Stockholm, har vittnat om att det kan vara svårt att få de boende att vara aktiva i styrelsearbetet och även att ställa upp på städdagar och andra aktiviteter. Det gäller inte minst fastigheter med många små lägenheter och hög omsättning av boende.

[ Annons ]

I en undersökning från 2014 som genomfördes av Sveriges Bostadsrätts Centrum, SBC, ansåg befintliga styrelseledamöter att arbetet med att få de andra bostadsrättsinnehavarna att engagera sig som den allra största utmaningen.

Men en ny undersökningen som HSB gjort visar på en annan bild där en av tre säger att de kan tänka sig att gå med i styrelsen.

– Resultatet visar att boendet är en fråga som engagerar och ligger stockholmarna varmt om hjärtat. Dessutom slår det hål på myten om att ingen vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse. Engagemanget i civilsamhället står sig starkt, säger Erica Nordström, affärsområdeschef på HSB Stockholm

Undersökningen visar att var tredje bostadsrättshavare idag aktivt engagerar sig på något sätt – allt från styrelsearbete och fastighetsunderhåll, till frågor som rör utemiljön och gemensamma aktiviteter. Men den fråga som engagerar allra flest (52%) är föreningens ekonomiska stabilitet, följt av underhåll och renoveringar (46%) och månadsavgiftens storlek (40%).

Nära nio av tio har en positiv erfarenhet av styrelsearbetet. Av dem som inte sitter i en styrelse kan var tredje tänka sig att göra det i framtiden. Det som lockar är främst möjligheten att kunna bidra och påverka (50%).

De negativa aspekter som lyfts fram är att uppdraget är tidskrävande, och styrelsemöten med oförberedda ledamöter och dålig struktur. Över hälften har aldrig fått frågan av föreningens valberedning om att sitta i styrelsen.

– Här har vi och föreningarna ett viktigt arbete att göra för att engagera fler. Valberedningen har en nyckelroll, inte minst för att forma en styrelse med mångfald, som har rätt kompetens och representerar föreningens medlemmar, säger Erica Nordström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]