[ Annons ]

Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC gör ett gemensamt uttalande om konsekvenserna för bostadsrättsföreningarna om progressiva avskrivningar förbjuds.
Publicerat 28 april, 2014

Bostadsrättsägare förlorar på nya avskrivningsregler

Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC gör ett gemensamt uttalande om konsekvenserna för bostadsrättsföreningarna om progressiva avskrivningar förbjuds.

Vid årsskiftet infördes en striktare tolkning av redovisningsreglerna och därmed var det inte möjligt att göra så kallade progressiva avskrivningar där ägarna av en fastighet, ofta en bostadsrättsförening, skriver ner med låga värden under många år fram till att en totalrenovering måste göras.

[ Annons ]

Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC företräder cirka hälften av omkring 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar som skulle komma att beröras av de nya reglerna. De menar att köpare av bostadsrätter och boende bland annat får mer svårförståeliga årsredovisningar, ökade kostnader och minskade förutsättningar för nyproduktion.

Tillsammans har Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna och SBC listat konsekvenserna av vad som kan komma att hända om progressiva avskrivningar förbjuds:

•    Föreningar tvingas förändra förutsättningarna för sina medlemmar som köpt bostadsrätter till villkor som inte längre gäller.

•    Årsredovisningar blir svåra att förstå.

•    Ökade kostnader skapar osäkerhet som i sin tur minskar marknadsförutsättningarna för nyproduktion.

•    Höjda avskrivningar riskerar att tränga undan underhållsperspektivet och dagens praxis kring underhållsplanering.

•    Bostadsrättsföreningar drabbas olika beroende på förutsättningar när bestånden byggdes eller anskaffades.

•    Ändrade avskrivningar påverkar marknadspriset på bostadsrätter som inte är motiverat utifrån verkligt behov.

De föreslår att en gemensam översyn av regelverken görs av Bokföringsnämnden och branschorganisationen för redovisningskonsulter FAR.

– I de flest fall är sannolikt linjär avskrivning att föredra, men anser föreningen att en progressiv avskrivning bättre speglar nyttjandetiden och kan anföra godtagbara skäl för detta bör en sådan avskrivningsmetod också kunna godtas, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, i en tidigare artikel i Fastighetstidningen.

Frågan om progressiva avskrivningar granskas för närvarande av statliga Bokföringsnämnden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]