[ Annons ]

Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar behöver inte leda till att föreningarna måste höja avgifterna för medlemmarna. Det visar en utredning som FAR och fyra bostadsrättsorganisationer låtit göra.
Publicerat 19 september, 2014

Bostadsrättföreningar behöver inte chockhöja avgifterna

Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar behöver inte leda till att föreningarna måste höja avgifterna för medlemmarna. Det visar en utredning som FAR och fyra bostadsrättsorganisationer låtit göra.

Den 28 april slog statliga Bokföringsnämnden fast att så kallad progressiv avskrivning inte längre är tillåten för bostadsrättsföreningar, linjär avskrivning ska gälla från och med 2014. Ett beslut som skapade oro för chockhöjda avgifter.

[ Annons ]

Men beslutet behöver inte leda till att bostadsrättsföreningarna måste höja avgifterna. Det visar en utredning av professorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv, framtagen på uppdrag av FAR, HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen. Uppdraget var att utreda styrelsens ansvar om en bostadsrättsförening redovisar underskott.

Utredningen visar att föreningarna kan visa minusresultat, så länge de klarar att betala sina löpande utgifter under året och möta framtida kostnader – särskilt när det gäller underhållet av fastigheten.
– Även i fortsättningen är det alltså OK att styra på kassaflödet i föreningen, så länge som tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll, säger Carl Svernlöv, en av utredarna och adjungerad professor vid Uppsala universitet.

Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige utvecklar:

– Det finns inget förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. Slutsatsen enligt FAR:s utredning är att en förening kan gå med underskott i ett eller flera år och ha en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att styrelseledamöterna kan ställas till ansvar för det. Men förutsättningen är att likviditeten är tillräcklig, alltså att föreningen klarar de löpande utgifterna, och att det sätts av tillräckligt med pengar för kommande underhåll. Är underskottet så stort att föreningen riskerar att gå omkull måste styrelsen agera annars kan ledamöterna bli skadeståndsskyldiga.

Däremot kan det inte stå i bostadsrättsföreningens stadgar att avgifterna ska täcka kostnaderna. Avskrivningar ingår i begreppet kostnad, så om föreningen går med underskott genom avskrivningarna bryter de mot stadgarna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]