[ Annons ]

Ökad budgivning, fallande försäljningstider och stigande priser. Så ser det ut på bostadsmarknaderna i storstäderna. I både Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadspriserna stigit i snabb takt under ett antal kvartal och prisuppgången väntas hålla i sig även under det första kvartalet 2014. Detta visar SBAB:s Mäklarbarometer.
Publicerat 31 januari, 2014

Bostadspriserna fortsätter uppåt i storstäderna

Ökad budgivning, fallande försäljningstider och stigande priser. Så ser det ut på bostadsmarknaderna i storstäderna. I både Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadspriserna stigit i snabb takt under ett antal kvartal och prisuppgången väntas hålla i sig även under det första kvartalet 2014. Detta visar SBAB:s Mäklarbarometer.

De tidigare kvartalens starka utveckling på storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte under slutet av 2013. En marginell dämpning av styrkan från höga nivåer har märkts under senaste kvartalet men samtidigt har optimismen om den framtida utvecklingen ökat markant. Efterfrågan ökade mer än väntat på både bostadsrätts- och småhusmarknaderna samtidigt som utbudet av bostäder till salu föll till rekordlåga nivåer. Detta bidrog till allt kortare försäljningstider och intensivare budgivningar. Det visar SBAB:s senaste mäklarbarometer som baseras på en enkät till 22 fastighetsmärklare i de tre storstadsområdena.

[ Annons ]

– Detta är en effekt av att bostadsbyggandet i storstäderna under lång tid inte hållit jämna steg med befolkningsökning och inflyttning. För de som äger en bostad är det så klart trevligt med stigande priser men för ekonomin som helhet riskerar bostadsbristen och de höga priserna att bli ett allvarligt hinder för tillväxt och utveckling, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Bostadsrättsmarknaderna har sett starkare ut än småhusmarknaderna under en längre tid. Under det fjärde kvartalet har skillnaderna till och med ökat lite grann. Stockholmsregionens bostadsmarknad är den starkaste bland de tre storstadsregionerna, tätt följt av Göteborgsregionen medan Malmöregionen fortsätter att se lite svagare ut. I Malmö har dock mäklarnas förväntningar ökat så mycket att de nu är mer optimistiska än storstadskollegorna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]