Publicerat 14 januari, 2022

Bostadspriserna fortsätter upp 5 procent under 2022 – Swedbank

Swedbank räknar med att bostadspriserna fortsätter upp ytterligare 5 procent under 2022, enligt ett veckobrev.

”Det finns flera förklaringar till att vi räknar med fortsatta prisuppgångar framöver. De främsta förklaringarna är att bostadsägare och potentiella bostadsköpare har en god ekonomisk situation med ett högt sparande samtidigt som bolåneräntorna är historiskt låga. Därtill har hushållen sett stigande tillgångspriser, både på bostadsmarknaden och finansiella tillgångar, såsom aktier”, skriver bankens analytiker Maria Wallin Fredholm.

Däremot väntas prishöjningstakten inte bli lika stor i år som under 2021 till följd av att bolåneräntorna väntas stiga något mer än tidigare prognostiserat.

”Givet att hushållen blir alltmer känsliga för ränteförändringar i och med att skulderna ökat räknar vi med att de något högre räntorna ändå kommer att bidra till att dämpa prisökningstakten jämfört med fjolårets närmare 15-procentiga uppgång till cirka 5 procent i år”, skriver Maria Wallin Fredholm

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]