[ Annons ]

Det är skakigt på bostadsmarknaden. Den senaste månaden har priset på bostadsrätter i riket gått ner med hela 11 procent. Ser man däremot till den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 2 procent och under en 12-månadersperioden har priset gått ner med 1 procent.
Publicerat 17 januari, 2012

Bostadspriserna faller

Det är skakigt på bostadsmarknaden. Den senaste månaden har priset på bostadsrätter i riket gått ner med hela 11 procent. Ser man däremot till den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna ökat med 2 procent och under en 12-månadersperioden har priset gått ner med 1 procent.

– Vi har ett händelserikt 2011 bakom oss. Turbulensen i vår omvärld tillsammans med ett stort utbud av bostäder ledde till avmattning och prisnedgångar under andra halvan av året. Prisnedgången fortsätter även i december, framför allt på bostadsrätter. December är dock en månad som särskilt påverkas av säsongsvariationer, vilket kan göra siffrorna något missvisande. Av storstäderna har prisnedgången varit minst i Stockholm och Göteborg där inflyttning i kombination med bostadsbrist är en bidragande faktor, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

[ Annons ]

Sett till helåret 2011 är nedgången bred, men nivåerna på nedgången är varierande. Prisnedgången har varit särskilt tydlig för villor där det under året varit prisnedgång i nästintill samtliga län.

– Det är svårt att säga hur priserna kommer att utvecklas under 2012. Om räntan ligger kvar ungefär på dagens nivå eller lägre under en längre period kan det stabilisera priserna. Riksbankens beslut i december kan bidra till ökad optimism i form av större rörlighet. Vi har fått signaler om något ökad aktivitet på marknaden, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det. Samtidigt har vi fortsatt oro i vår omvärld, och vi vet inte hur utbudet, som påverkade marknaden kraftigt förra året, kommer se ut under 2012, avslutar Peeter Pütsep.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]