För var femte svensk kommer en bostadspolitisk fråga avgöra hur de röstar i riksdagsvalet. Bostadsbristen, reavinstskatten och amorteringskrav är angelägna bostadspolitiska ämnen. Det visar undersökningen Bobarometern.
Publicerat 21 augusti, 2014

Bostadspolitik påverkar var femte svensks val

För var femte svensk kommer en bostadspolitisk fråga avgöra hur de röstar i riksdagsvalet. Bostadsbristen, reavinstskatten och amorteringskrav är angelägna bostadspolitiska ämnen. Det visar undersökningen Bobarometern.

Mer än var femte svensk, 21 procent, kommer att rösta i riksdagsvalet utifrån en bostadspolitisk fråga. Det visar undersökningen Bobarometern. Av dem är det 26 procent av männen som låter en sådan fråga påverka beslutet jämfört med 16 procent av kvinnorna.

[ Annons ]

Hela 30 procent i åldersgruppen 18-30 år svarar att en bostadspolitisk fråga kommer att ha betydelse för deras beslut i valet. Bland de äldre, 31–40-åringarna, är motsvarande siffra 16 procent.

I Stockholmsregionen påverkas man mest av bostadspolitikens frågor, 28 procent, medan de i södra Mellansverige påverkas i minst av dem, bara 16 procent.

Bostadsbristen är den viktigaste bostadspolitiska frågan inför årets riksdagsval uppger 56 procent av de svarande. Framför allt unga som berörs direkt av problemet ser bristen på bostäder som den viktigaste valfrågan. I åldrarna 18–30 ligger siffran på hela 61 procent i år.

Frågor om amorteringskrav och förändring av reavinstbeskattningen kommer på en andraplats. 17 procent av de tillfrågade anser att dessa är de viktigaste frågorna.

Tolv procent tycker att förenklad uthyrning av bostadsrätter är ett viktigt ämne. Bland stockholmarna är det 19 procent, jämfört med norra Sverige där bara sex procent tycker frågan är viktig.

Svensk Fastighetsförmedling Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]