I Solberga ska nya gröna innovationer testas i boendemiljö.
Publicerat 16 oktober, 2018

Bostadsområdet som blir en testanläggning

I bostadsområdet Solberga i södra Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Nu börjar arbetet med den forsknings- och demonstrationsanläggning som ska växa fram mitt i bostadsområdet Solberga. Gröna Solberga drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

[ Annons ]

Tanken är att företag, akademi och olika organisationer i samverkan med boende ska hitta nya lösningar för ett mer resurseffektivt och hållbart boende.

– Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som är intressanta för miljöforskningen och där vi ser stora möjligheter att göra klimatsmarta förbättringar. I Gröna Solberga får företagen möjlighet att testa sina lösningar i en miljö där familjer, pensionärer, unga, alltså vanliga människor bor. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fokus ligger på dagsvattenhantering och avfallshantering. Bland de första testanläggningarna som kommer att märkas – eller förhoppningsvis inte – är ett luktreduceringssystem för avfallshantering från företaget Bioteria.

Här ska också företaget Kretsloppsbolaget undersöka förutsättningar för lokal odling. Idén är att de boende själva ska kunna odla matfisk och grönsaker inne i bostadsområden.

.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]